Ако не знате како, посматрајте појаве природе, оне ће вам дати
јасне одговоре и инспирацију

Никола Тесла

О нама

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК основано је 10. јула 2015. године са јасним циљем да се бави пружањем услуга у области превентивног инжењеринга.

Наша Мисија је да кроз призму одговорности и мудрости будемо поуздани партнер који у сваком тренутку може да одговори на све веће захтеве својих клијената. Циљ нам је да створимо пословно окружење у којем се вреднује знање, иновативност, креативност, где се сваки процес пројектује и одвија у безбедним и здравим условима.
Савремено пословање незамисливо је без примене адекватних мера из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, ванредних ситуација и заштите животне средине, а наше компанија је ту да реализује све захтеве сталних и потенцијалних клијената из предметних области. На овај начин, поштовањем и применом законских одредби, промовишемо свест о вредности и чувању свих ресурса, укључујући и најважнији – људски живот.

Као новоснована мала компанија, тежимо ка повезивању са институцијама и компанијама које имају исте или сличне делатности, ради изградње заједничких база знања, спровођења нормативних мера и ширења свести у области превентивног инжењеринга и укључивања у заједничке пројекте.

Уже стручне области у којима ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК тежи да се развија су:

 • Безбедност и здравље на раду;
 • Управљање ванредним ситуацијама;
 • Заштита животне средине;
 • Обновљиви извори енергије;
 • Употреба рециклираних материјала;
 • Примена чистих технологија.

Безбедност и здравље на раду

Лиценцирани смо за пружање услуга у области БЗР на основу Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС, бр. 101/05 и 91/15). Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. У области безбедности и здравља на раду пружамо следеће услуге трећим лицима:

 • Обављање послова лица за безбедност и здравље на раду;
 • Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду;
 • Проценa ризика на радном месту и у радној околини;
 • Израда програма оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад;
 • Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
 • Израда упутстава за безбедан и здрав рад;
 • Формирање евиденција (обрасци од 1-14) из области безбедности и здравља на раду;
 • Формирање евиденције о задужењу личних заштитних средстава за запослене;
 • Израда Елабората о уређењу градилишта;
 • Обављање послова Координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова.

Ванредне ситуације

ванредне-ситуације

Овлашћени смо за израду Процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања, на основу Решења издатог од стране МУП-а.

На основу члана 15. Закона о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) процену ризика од катастрофа имају обавезу да израде и донесу Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, изузев савеза, клубова и удружења; привредна друштва, здравствене установе изузев апотека; предшколске и школске установе и факултети за све објекте у којима бораве деца, односно објекте у којима се одвија настава; установе социјалне заштите за објекте у којима бораве корисници.

Привредна друштва и друга правна лица која у свом саставу имају организационе целине чији су капацитети, обим и значај делатности од посебног значаја за привреду Републике Србије из области енергетике, телекомуникација, рударства и саобраћаја, израђују Процену ризика и за те организационе целине.

Процену ризика израђују и доносе и правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и објектима за разоноду капацитета више од 100 лица, а ако су објекти намењени за боравак деце до 14 година, независно од капацитета.

ванредне-ситуације

У области ванредних ситуација пружамо следеће услуге трећим лицима:

 • Процене ризика од катастрофа
 • План смањења ризика од катастрофа
 • План заштите и спасавања

За добијање понуде нам се можете обратити помоћу следећег формулара.

Никола Тесла

Никола Тесла је рођен у породици православног свештеника 10. јула 1856. године у Смиљану. Његови родитељи Милутин и Георгина осим њега имали су и сина Данета и ћерке Ангелину и Милку, старије од Николе и Марицу најмлађе дете у породици Тесла. Школовање је започео у родном месту, где је провео најбезбрижније године свог живота. Након несрећног случаја, приликом кога је породици Тесла погинуо син првенац, Дане, породица се преселила у Госпић где је млади Никола наставио школовање. Школовао се у Госпићу, а касније на Високој реалној гимназији у Карловцу.

Никола Тесла је 1875. године уписао Вишу техничку школу у Грацу, где му се родила прва идеја о стварању обртног поља.

Године 1879. Никола Тесла је добио своје прво намештење, почео је да ради као помоћни инжењер у Марибору. Исте године умро му је отац и да би испунио очеву жељу да заврши факултет 1880. Тесла уписује факултет у Прагу. Неколико година, које су уследиле, представљале су значајан период у каријери Николе Тесле. Након рада у Будимпешти у Централном телефонском уреду, уследио је изум обртног магнетног поља (фебруара 1882.). Те исте године на препоруку својих претпостављених добио је запослење у Паризу у Едисоновом континенталном друштву. Ту је провео две године на разним и врло одговорним пословима а како његово умеће није могло да прође незапажено препоручен је и самом Едисону. Едисон је у то време био најзначајнија личност технике у Америци, херој електрике кога је славила цела нација. Он је Тесли 1884. године дао посао у својој лабораторији у Њујорку, али њихова сарадња није дуго трајала. Незадовољан односом предпостављених према своме раду, Никола Тесла је већ наредне 1885. напустио Едисона и уз помоћ неких инвеститора основао своју компанију. У почетку, због обавеза према инвеститорима, морао је да ради у области лучних светиљки, али је након тога кренуо у реализацију својих пројеката из области полифазних наизменичних струја.

Добар део 1892. Тесла је провео у Европи. Ту је кроз многобројна предавања промовисао своје идеје. Стигао је и да једини пут у животу посети Београд где је остао три дана.

Након повратка у Америку уследила је нова борба. Заговорници употребе једносмерне, уједно и противници коришћења наизменицне струје осули су дрвље и камење критикујући и упозоравајући на опасности које њена употреба доноси. Тријумф, у овом сукобу познатом као “Рат струја”, су 1893. однели они који су имали мало више визионарства са собом. Светска изложба у Чикагу је те године била осветљена уз помоћ наизменичне струје.

Уследило је истраживање на пољу бежичног преноса сигнала и енергије. Своју идеју и намеру да своје истраживање упути у том смеру Тесла је јавно изнео у говору приликом пуштања у погон електране на Нијагариним водопадима 1897.

Тесла се некако сналазио на овом пројекту до 1905. када је и потпуно исцрпео изворе финансирања и био је приморан да га напусти. Уследиле су године у којима је он радио на усавршавању постојећих и патентирању нових проналазака у области машинства. Те године су биле доста тешке за њега. Јавност се подсетила великог генија 1917. када му је додељена Едисонова медаља, највеће америчко одличје у области технике.

1919. Никола Тесла је објавио своју аутобиографију кроз серију чланака у часопису Electrical Experimenter.

У осамдесет и седмој години у хотелу Њујоркер 7. јануара 1943. године престало је да куца срце овог племенитог научника.

Контакт

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК
Драгослава Бојића 115, 32000 Чачак

 

Kонтактирајте нас:

+ 381 32 5590560, office@noveideje.rs

+ 381 60 0278383 Дејан Игњовић, dejan.ignjovic@noveideje.rs

+ 381 66 5590560 Милан Тодоровић, koordinator@noveideje.rs

+ 381 66 5590561 Перица Лишанин, perica.lisanin@noveideje.rs