Ако не знате како, посматрајте појаве природе, оне ће вам дати
јасне одговоре и инспирацију

Никола Тесла

О нама

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК основано је 10. јула 2015. године са јасним циљем да се бави пружањем услуга у области превентивног инжењеринга.

Наша Мисија је да кроз призму одговорности и мудрости будемо поуздани партнер који у сваком тренутку може да одговори на све веће захтеве својих клијената. Циљ нам је да створимо пословно окружење у којем се вреднује знање, иновативност, креативност, где се сваки процес пројектује и одвија у безбедним и здравим условима.
Савремено пословање незамисливо је без примене адекватних мера из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, ванредних ситуација и заштите животне средине, а наше компанија је ту да реализује све захтеве сталних и потенцијалних клијената из предметних области. На овај начин, поштовањем и применом законских одредби, промовишемо свест о вредности и чувању свих ресурса, укључујући и најважнији – људски живот.

Као новоснована мала компанија, тежимо ка повезивању са институцијама и компанијама које имају исте или сличне делатности, ради изградње заједничких база знања, спровођења нормативних мера и ширења свести у области превентивног инжењеринга и укључивања у заједничке пројекте.

Уже стручне области у којима ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК тежи да се развија су:

 • Безбедност и здравље на раду;
 • Управљање ванредним ситуацијама;
 • Заштита животне средине;
 • Обновљиви извори енергије;
 • Употреба рециклираних материјала;
 • Примена чистих технологија.

Безбедност и здравље на раду

Лиценцирани смо за пружање услуга у области БЗР на основу Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС, бр. 101/05 и 91/15). Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. У области безбедности и здравља на раду пружамо следеће услуге трећим лицима:

 • Обављање послова лица за безбедност и здравље на раду;
 • Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду;
 • Проценa ризика на радном месту и у радној околини;
 • Израда програма оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад;
 • Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
 • Израда упутстава за безбедан и здрав рад;
 • Формирање евиденција (обрасци од 1-14) из области безбедности и здравља на раду;
 • Формирање евиденције о задужењу личних заштитних средстава за запослене;
 • Израда Елабората о уређењу градилишта;
 • Обављање послова Координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова.

Научно образовни центар

У оквиру ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК послује ОГРАНАК НАУЧНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР НОВЕ ИДЕЈЕ који пружа услуге у области образовања кроз курсеве пословних вештина, припремних курсева за полагање стручних испита, стручних оспособљавања за руковање опремом за рад, организовања креативних радионица за најмлађе и издавачком делатношћу.

Никола Тесла

Никола Тесла је рођен у породици православног свештеника 10. јула 1856. године у Смиљану. Његови родитељи Милутин и Георгина осим њега имали су и сина Данета и ћерке Ангелину и Милку, старије од Николе и Марицу најмлађе дете у породици Тесла. Школовање је започео у родном месту, где је провео најбезбрижније године свог живота. Након несрећног случаја, приликом кога је породици Тесла погинуо син првенац, Дане, породица се преселила у Госпић где је млади Никола наставио школовање. Школовао се у Госпићу, а касније на Високој реалној гимназији у Карловцу.

Никола Тесла је 1875. године уписао Вишу техничку школу у Грацу, где му се родила прва идеја о стварању обртног поља.

Године 1879. Никола Тесла је добио своје прво намештење, почео је да ради као помоћни инжењер у Марибору. Исте године умро му је отац и да би испунио очеву жељу да заврши факултет 1880. Тесла уписује факултет у Прагу. Неколико година, које су уследиле, представљале су значајан период у каријери Николе Тесле. Након рада у Будимпешти у Централном телефонском уреду, уследио је изум обртног магнетног поља (фебруара 1882.). Те исте године на препоруку својих претпостављених добио је запослење у Паризу у Едисоновом континенталном друштву. Ту је провео две године на разним и врло одговорним пословима а како његово умеће није могло да прође незапажено препоручен је и самом Едисону. Едисон је у то време био најзначајнија личност технике у Америци, херој електрике кога је славила цела нација. Он је Тесли 1884. године дао посао у својој лабораторији у Њујорку, али њихова сарадња није дуго трајала. Незадовољан односом предпостављених према своме раду, Никола Тесла је већ наредне 1885. напустио Едисона и уз помоћ неких инвеститора основао своју компанију. У почетку, због обавеза према инвеститорима, морао је да ради у области лучних светиљки, али је након тога кренуо у реализацију својих пројеката из области полифазних наизменичних струја.

Добар део 1892. Тесла је провео у Европи. Ту је кроз многобројна предавања промовисао своје идеје. Стигао је и да једини пут у животу посети Београд где је остао три дана.

Након повратка у Америку уследила је нова борба. Заговорници употребе једносмерне, уједно и противници коришћења наизменицне струје осули су дрвље и камење критикујући и упозоравајући на опасности које њена употреба доноси. Тријумф, у овом сукобу познатом као “Рат струја”, су 1893. однели они који су имали мало више визионарства са собом. Светска изложба у Чикагу је те године била осветљена уз помоћ наизменичне струје.

Уследило је истраживање на пољу бежичног преноса сигнала и енергије. Своју идеју и намеру да своје истраживање упути у том смеру Тесла је јавно изнео у говору приликом пуштања у погон електране на Нијагариним водопадима 1897.

Тесла се некако сналазио на овом пројекту до 1905. када је и потпуно исцрпео изворе финансирања и био је приморан да га напусти. Уследиле су године у којима је он радио на усавршавању постојећих и патентирању нових проналазака у области машинства. Те године су биле доста тешке за њега. Јавност се подсетила великог генија 1917. када му је додељена Едисонова медаља, највеће америчко одличје у области технике.

1919. Никола Тесла је објавио своју аутобиографију кроз серију чланака у часопису Electrical Experimenter.

У осамдесет и седмој години у хотелу Њујоркер 7. јануара 1943. године престало је да куца срце овог племенитог научника.

Контакт

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВЕ ИДЕЈЕ ДОО ЧАЧАК
Драгослава Бојића 115, 32000 Чачак

ОГРАНАК НАУЧНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР НОВЕ ИДЕЈЕ
Николе Тесле 42, 32000 Чачак

Kонтактирајте нас:

+ 381 32 5590560, office@noveideje.rs

+ 381 60 0278383 Дејан Игњовић, dejan.ignjovic@noveideje.rs

+ 381 66 5590560 Милан Тодоровић, koordinator@noveideje.rs

+ 381 66 5590561 Перица Лишанин, perica.lisanin@noveideje.rs